Teknik Gaya & Posisi Pemain Ketika Di Gelanggang

Teknik asas gaya dan posisi berdiri di dalam gelanggang dalam permainan badminton juga harus dilakukan sebaik mungkin, sehingga dengan gaya yang baik dan sempurna itu, kita dapat secara cepat bergerak ke segala penjuru gelanggang permainan dengan mudah & maksima.

Berdirilah dengan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Kedua lutut ditekuk dan berdiri pada hujung kaki sehingga posisi pinggang tetap tegak dan rileks. Kedua-dua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi kaki sejajar atau salah satu kaki diletakkan di depan kaki lainnya. Kedua-dua lengan dengan siku bengkok pada posisi di samping badan, sehingga lengan bahagian atas yang memegang raket tetap bebas bergerak. Peganglah raket sebaik mungkin sehingga daun raket berada lebih tinggi dari kepala. Senantiasa waspada dan perhatikan pergerakan shuttle selama permainan berlangsung.Gaya dan langkah kaki yang betul dalam permainan badminton sangat penting oleh setiap pemain. Ini sebagai syarat untuk meningkatkan kualiti keterampilan memukul shuttle. Berdirilah dengan gaya dan posisi yang tepat di atas gelanggang. Lakukan gerak Iangkah ke depan, ke belakang, ke samping kanan dan kiri pada saat memukul shuttle, sambil tetap memperhatikan keseimbangan tubuh. Gerak Iangkah sambil meluncur cepat, sangat efektif sebagai upaya untuk memukul shuttle. Hindari berdiri dengan telapak kaki di lantai (bertapak) pada saat menunggu datangnya shuttle, atau pada saat bergerak untuk memukul shuttle.


Your cart is currently empty.
Continue shopping