Ar Rasyid3.png


Waqafkan telaga dan niatkan untuk arwah tersayang.

Sumber air bersih di Kemboja adalah sangat terhad memandangkan kehidupan yang sangat dhaif di sana.

Satu-satunya jalan untuk menjaga kesihatan mereka adalah dengan meletakkan telaga yang akan pam air bersih untuk mereka.

Satu telaga boleh digunapakai +-100 buah rumah sekeliling.

Kos telaga adalah RM1,500.

Satu bahagian RM150 sahaja dan boleh dikongsi dengan 10 orang.

button ingin menyumbang.png


Antara Projek Telaga Kemboja  Yang Sudah Siap

2-5.jpeg1-5.jpeg4-5.jpeg
5-5.jpeg3-5.jpeg


Your cart is currently empty.
Continue shopping